Kenya’lılar Kullanılmış Giysi Kullanıyor

11 Kasım 2021

Kullanılmış kıyafet endüstrisi 2 milyon doğrudan çalışanıyla Kenya ekonomisi için hayati öneme sahip.

Kenya’da standart bir aylıklı çalışan, gelirinin %40’ını sadece yiyecek için harcıyor. Gelirinin kalanı barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer ihtiyaçlar için harcanıyor. Kenya’da insanla- rın tahminen %91.5’i kullanılmış kıyafet alıyor. Kenya 2019 yılında 185.000 ton kullanılmış kıyafet ithal etti ve bu miktar yaklaşık 8000 konteynere eş değer. Her satın alınan 100 kullanılmış kıyafet için 85 yeni kıyafet üretimine gerek kalmıyor ve bu da sera gazı salımında ve tekstil üretimi kaynaklı toksin kullanımında belirgin bir azalma anlamına geliyor.