Koku Yayan İşletmelerin İlacı: Neutroair WaterFree

23 Nisan 2021

Sanayi tesisleri, çöp deponi alanları, hayvan barınakları başta olmak üzere farklı alanlardan çevreye yayılan kötü kokular, geliştirilen yerli bir cihaz ve kimyasal maddelerle önleniyor. Neutroair WaterFree cihazı ile buharlaştırılan kimyasal maddeler kokuyu kaynağında etkisiz hale getiriyor.

Kazancı Çevre Tekniği tarafından geliştirilen ®Neutroair WaterFree Koku Giderim Cihazı, az miktarda basınçlı hava tüketme özelliği ile kötü koku problemi yaşanan tüm kapalı ortamlarda rahatlıkla kullanılabilmekte. Akredite yöntemlerle ölçülebilir koku giderimi sağlayan WaterFree, koku emisyonları salımında yasal sınırı aşmak istemeyen ve kötü kokuyu yok etmek isteyen pek çok işyerinin tercihi oldu.

Üretimi gereği aseton, vernik ve polyester gibi koku şiddeti yüksek ürünlerle çalışan bir kimyevi madde üretim tesisi de bacalarından yayılan kötü koku sebebiyle oldukça fazla şikayet almaktaydı. Yetkili kurumlarca firmada yapılan ölçümler neticesinde bacalardan yayılan kötü kokunun, koku emisyonu sınır değerlerinin üzerinde olduğu rapor edildi. Kazancı Çevre ile iletişime geçen firmaya, koku şiddetine bakılarak yapılan değerlendir- meler neticesinde Neutroair WaterFree Koku Giderim Cihazı önerildi.

Uygulama sonucunda kokunun ve şikayetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yaparak müşteri memnuniyetleri en üst seviyede tutmaya özen gösterdiklerinin altını çizen Kazancı Çevre yetkilileri, bunun bir göstergesi olarak WaterFree Koku Giderim Cihazı uygulaması sonrasında yapılan ölçümleri işaret etti. WaterFree Koku Giderim Cihazı ile yapılan uygulama sonrasında akredite yöntemlerle ölçüm yapan yetkililer, ilk ölçüme göre kötü kokunun %50’nin üzerinde giderildiğini raporladı.

Bu başarılı uygulama neticesinde yasal yaptırımlardan kurtulmanın yanı sıra civardaki şikayetleri de son bulan firma, Neutroair ile devamlı çalışma kararı aldı. Sağlanan koku giderim verimi karşılığında; düşük ilk yatırım maliyeti, ekonomik konsantre ürün kullanımı, az bakım gerektirmesi ve ortamdaki nemi arttırmaması WaterFree Koku Giderim Cihazını cazip kılan diğer özelliklerden.

Üstelik su tüketmediğinden ve enerji tüketimi ihmal edilebilir düzeyde olduğundan hem yatırım hem işletme maliyeti yönünden oldukça ekonomik.