Kompostlama Dünya İçin Önemli

11 Temmuz 2021

ISWA, organik atıkları kompost ve anaerobik sindirime geri dönüştürmenin ve bu kaliteli ürünleri toprağa uy- gulamanın potansiyel faydalarını araştıran dört rapor yayınladı. Çalışma, hükümet raporlarının ve yayınlanmış hakemli bilimsel makalelerin incelemesine dayanıyor.

Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) yaptığı araştırma ile organik atık geri dönüşümünün mevcut durumuna odaklanarak kentsel katı atık üretimini ve organik atıkları küresel bir perspektiften analiz etti. Küresel olarak, kasaba ve şehirlerde yılda yaklaşık 935 milyon ton organik atık üretildiği tahmin ediliyor. Ancak bunun sadece bir kısmı şu anda kompostlama ve anaerobik çürütme yoluyla geri dönüştürülüyor ve toprağa geri dönüyor. Bu, koku oluşmasına ve güçlü sera gazı olan metanın atmosfere salınmasına yol açıyor. Küresel organik atık miktarı yalnızca kompost olarak geri dönüştürülürse, yıllık üretim yaklaşık 309 milyon ton kompostla sonuçlanacak. Birleşmiş Milletlere göre bu miktar 31 milyon hektar ekilebilir tarım toprağının verimliliğini artırmak için kullanılabilir.

ISWA raporu, dünyanın farklı bölgelerinde bulunan beş farklı ülkedeki (Avustralya, Brezilya, Şili, İtalya ve Birleşik Krallık) toprakların durumunu gözden geçiriyor. Beş ülkenin de çeşitli derecelerde toprak erozyonu ve toprak organik madde kaybından muzdarip olduğu tespit edildi. Beşinde de, tarımsal üretkenliğin toprak bozulması ve erozyondan olumsuz etkilendiği ortaya konuldu. Toprağa yüksek kaliteli kompost uygulanmasıyla organik madde kaybı potansiyel olarak azaltılabilir.