Olmuksan Ana Pazara Çıkıyor

25 Şubat 2021

Olmuksan; Borsa İstanbul’un 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe alınan, “Ana Pazar’da işlem görmek için en az yüzde 10’luk halka açıklık oranı şartı”nı yerine getirmek için harekete geçen ilk şirket oldu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada; hâlihazırda sadece %6,1’lik hisseleri fiili işlemde olan şirketin Ana Pazar’da işlem görmek için gerekli görülen %10,0 fiili dolaşım oranının karşılamasını sağlamak ve daha derin bir pazar yaratma amacıyla, Olmuksan’ın çoğunluk pay sahibi I.P. Container Hol- dings S.L’in, (IP) 1.361.040.316 adet payı (Olmuksan’ın ödenmiş sermayesinin %5,51’i) borsada işlem gören nitelikte pay formunda tutacağı ifade edildi.