Pandemi Anlayışları Değiştirdi

31 Ocak 2021

Edirne Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında başlattığı sıfır atık çalışmaları kapsamında atıktan enerji üretiminde oldukça yol almış ve yakın zamanda yeni hedefleri için harekete geçecek. Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Gürkan, özellikle pandemi sürecinde sıfır atık, geri dönüşüm gibi konularda anlayışın değiştiğini söylüyor.

Recep Gürkan – Edirne Belediye Başkanı

Belediyenizin Sıfır Atık Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

2017 yılında başladığımız sıfır atık çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda Edirne Katı Atık Birliği olarak Türkiye’de ilk kez kuru fermantasyon yöntemiyle atıkların tam olarak ayrıştırılması, gaz yoğunluğunun artırılması ve bu gazdan elektrik üretimini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl birlik olarak toplam 14 milyon kilovat-saat elektrik ürettik.

Yeni projeleriniz ve hedefleriniz neler?

Bu yılki hedefimiz 28 kilovatsaat elektrik üretimi. Bir başka planımız da vahşi depolamada Edirne’deki tüm çöp sahalarının rehabilitasyonu. Akabinde de yaptığımız çalışmayı yurt dışında, özellikle de Balkan ülkelerinde devam ettirmek. Kaynağında ayrıştırma çalışmalarına da başladık. Tam mekanik ayrıştırma sistemimiz devreye girdi. Bundan, doğal gübre dediğimiz kompost üretimini yapıyoruz. Bu şekilde sıfır atık projelerimizi adım adım yönetiyoruz.

GEKAP’la toplanan paranın dağılımıyla ilgili önerileriniz var mı?

Bu konu henüz olgunlaşmadı. Kamuoyunda ve belediyelerde bir süre daha tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Pandemi süreci, geri dönüşüm yoluyla doğal kaynaklarımızı koruma konusunda genel anlayışı çok değiştirdi, ama en önemlisi de şu; şehirlerin tüm paydaşları ekonomik olarak büyük sıkıntı içinde.