Plastik Poşete Alternatif Kağıt Torba

7 Nisan 2021

Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda güncelleme yapıldı. Plastik Poşet Komisyonu toplantısında görüşülen konular da dikkate alınarak yapılan güncelleme ile “2021 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur.

1.1.2021 tarihinden başlayarak 2021 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz.” hükmüne yer verilmiştir. Yapılan güncelleme ile ücretli poşetlerin bir yüzeyinde sadece Bakanlıkça belirlenen sıfır atık logosu ve çevreci sloganlar yer alacak. Açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunlu hale getirildi.