Su Kirliliği Kontrolü Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

22 Şubat 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Su kaynaklarının hızla azaldığına vurgu yapan Bakan Kurum, “Böyle giderse çok uzak değil, 10 yıl içinde küresel su kıtlığı yaşanabilir. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak zorundayız. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğimizi bu çerçevede günümüz şartlarına göre düzenledik. Resmi Gazete’de yayımlandı.” ifadelerine yer verdi.

Su kaynaklarının günün gelişen ve değişen şartları çerçevesinde korunması hedefiyle Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde düzenlemeye gidildi. Yapılan yeni düzenleme ile arıtma çamuru ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, Arıtma Çamuru Yönetim Planı hazırlanması zorunluluğu getirilirken, arıtma çamurunun plansız şekilde yönetimi engellenmiş olacak. Yönetmelik ile katma değer sağlayan bir kaynak olarak yönetimi için hukuki zemin sağlamlaştırılmış oldu.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ndeki değişikliğiyle artık kentsel atık suda endüstriyel atıksu kirliliği tespit edilerek kirliliğin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak. Endüstriyel kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla belediye atıksu arıtma tesisleri için ilave izleme zorunluluğu getirildi. Kurulu kapasitesi 5 bin metreküp/gün ve üzerinde olan kentsel atıksu arıtma tesisleri çıkışında endüstriyel kirlilik parametrelerinin de izlemeleri yapılacak. Limit değerleri aşan parametre/ parametreler, kentsel atıksu arıtma tesisinin deşarj standartları tablosuna eklenecek.

Göllerde yapılacak dip tarama çalışmalarına belirli standartlar getirilerek, göllerdeki çamur kaynaklı kirliliğin önlenmesi amaçlanıyor. Sektör bazlı mevcut atık su deşarj standartlarında Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) parametresi için yüzde 50’ye kadar kısıtlamalara gidildi. Böylece, endüstriyel atık sulardan kaynaklanan su kirliliğinin azaltılarak su kaynaklarının kalitesinin arttırılması sağlanacak. Yapılan düzenlemeler ile ayrıca; maden sahalarında doğal olarak kendiliğinden çıkan suların alıcı ortama deşarjına ilişkin teknik detaylar belirlendi.

TERSANELERDE SIFIR ATIK DÜZENLEMESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, gemi inşa ile bakım ve onarım hizmeti veren tesislerden kaynaklı olarak deniz ve kıyı alanları başta olmak üzere hava, su ve toprak gibi diğer alıcı ortamlarda oluşabilecek çevre kirliliğinin en aza indirilerek temiz üretim tekniklerinin uygulanması amaçlanıyor. Ayrıca sıfır atık yaklaşımına uygun atık azaltımı ile temiz üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması stratejileri benimseniyor. Yönetmelikle 2053 net sıfır emisyon hedefi kapsamında tersane, tekne imal ve çekek yerlerinde kullanılan römorkör ve benzeri deniz araçlarının tamamının 5 yıl içerisinde elektrikli olması hükme bağlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu düzenlemelere dikkat çekti: “Türkiye’nin kıyı alanlarında inşa, tadilat ve bakım onarım faaliyeti gösteren tersane, tekne imal ve çekek yerlerinde çevreye zararlı malzemelerin kullanımı, gelen gemilerin atıklarının alınmadan işleme başlanması ve tesis alanında oluşan atık suların arıtılmadan denize deşarj edilmesi yasaklanmıştır. Tesislerde proses ve yağmur sularının ayrı toplanması ve yeniden kullanımı, geçici atık depolama alanları ve atık depolama alanlarının deniz çevresini etkilemeyecek şekilde oluşturulması, kuru yüzer havuzlar için havuzlama işlemleri takip sisteminin kurulması düzenlemeleri getirildi.

2053 net sıfır emisyon hedefi kapsamında tersane, tekne imal ve çekek yerlerinde kullanılan römorkör ve benzeri deniz araçlarının tamamının 5 yıl içerisinde elektrikli olması hükme bağlandı.”