Sürdürülebilir Doğa Dostu Kampüs

1 Mart 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) “Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs” oluşturulması ile ilgili iş birliğine vardı. Protokol Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, YÖK ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla ile protokol imzalandı. Murat Kurum burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan olumsuz doğa olaylarına dikkat çekti. Kurum, “Hepimiz ortak evimiz dünyaya, ülkemize karşı sorumluluğumuzu idrak etmek ve el birliğiyle hareket etmek zorundayız. Biz istiyoruz ki; evlatlarımız sahip olduğumuz doğal zenginlikleri kitaplardan, ekranlardan değil; doğayla iç içe yaşayarak öğrensinler. Bu kapsamda, 5 yıl önce Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi, ülkemizin dört bir yanında çevre duyarlılığının yaygınlaşmasında büyük bir başarı sağladı.” ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, protokol ile hedeflenenleri şu şekilde özetledi: “Bu protokolle; üniversitelerimizi sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu birer yerleşke haline getireceğiz. Her bir kampüsümüzde; enerji kaynaklarını verimli kullanacak, yenilenebilir enerji ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Her ilimizde gençlerimizle ile bir araya geliyorum ve orada yapmış olduğumuz istişarelerde de gençlerimizin geleceğe güvenle bakmaları adına iklim değişikliği konusunda mücadelemizi anlatmaya gayret gösteriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu ve 2053 hedefleri doğrultusunda ülkemizin tamamını ilgilendiren, üniversitelerimizdeki ki tüm bölümleri, tüm meslek dallarını ilgilendiren konuya ilişkin farkındalığı artırmaya ve bu mücadeleyi ortak etmek suretiyle daha kararlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki süreçte, bu protokolde ortaya konulan hususların geliştirilmesinde, hocalarımızla, üniversite öğrencilerimizle, iklim elçilerimizle hep birlikte daha etkin bir çalışma yürüteceğiz.

8.5 milyon üniversiteli gence çağrıda bulunan Bakan Kurum, “Gelin Türkiye’nin bu en büyük genç çevre hareketine gönüllü olarak katılın. Biz her bir üniversitede kuracağınız İklim ve Sıfır Atık Kulüplerine her türlü desteği vereceğimizi, buradaki tüm hocalarımızın huzurunda yineliyorum. Biz şunu çok iyi biliyoruz: üniversitelerimizdeki ve şehirlerimizi sürdürülebilir kılmak ancak ve ancak gençlerin göstereceği çaba, gayret ve samimiyetle olacaktır. Üniversite yönetimlerimizden de beklentimiz çok büyük. Bütün dünyanın konuştuğu iklim, çevre, sıfır atık ve döngüsel ekonomi konularında eğitim programlarının ve faaliyetlerin sayısının artırılmasını istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS NEDİR?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise konuşmasında, “Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü”nün neyi amaçladığını şu ifadelerle açıkladı: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda, ilk etapta seçilen 10 pilot üniversitemizde, sonrasında da tüm üniversitelerimizde; sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren kampüslerin oluşturulması, üniversite kampüslerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarının artırılması, bu alanda duyarlılık ve farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi; üniversitelerde enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli ve etkin kullanılması, israfın önlenmesi ve yenilenebilir enerji kullanımının sağlanması ile enerji maliyetinin bütçe üzerindeki yükünün hafifletilmesi, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, çevrenin korunması, üniversitelerin sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs dönüşümü sürecinde gerekli finansman araçlarına erişimi konusunda desteklenmesi yönünde çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. İlk etapta, pilot uygulamanın başlayacağı üniversitelerimiz: ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik, Ege, Gazi, Karabük, Bartın, Van Yüzüncü Yıl, Niğde Ömer Halis Demir ve Selçuk Üniversiteleri olarak belirlenmiştir.”

fapjunk