TÜSİAD’ın Gündemi Sürdürülebilir Üretim

17 Ocak 2021

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası bünyesinde, 2017 yılından bu yana farklı temalarla düzenlenen “Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri”nin dokuzuncu etkinliği “Yeşil ve Sürdürülebilir Üretim İçin Dijital Uygulamalar” temasıyla online gerçekleştirildi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yar- dımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır, içinde bulunulan çağın en önemli sorunlarından birinin iklim değişikliği olduğunu söyledi.

Ekonomik aktivitelerin; kişileri, canlıları ve gezegeni tehdit ettiği bir dönemden geçildiğine işaret eden Balkır, şunları kaydetti: “Salt günlük yaşam pratiklerimizi değiştirerek kaynak kıtlığı, iklim değişikliği gibi sorunların üstesinden gelmemiz maalesef mümkün değil. Bunun için yeni bir ekonomik sistemin tarifi, iş yapış şekillerinin bu risklere göre yeniden şekillenmesi şart. En büyük ticari partnerimiz Avrupa Birliği’nde meydana gelen Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere küresel gelişmeler, bu konunun önemini daha iyi ortaya koyuyor. Üretimde karbon emisyonlarını sınırlandıracak, kaynak verimliliğini önceliklendirecek, atığı minimize edecek ve ürün ömrünü artıracak döngüsel ekonomi odaklı yeni metotların kullanılması artık her zamankinden daha kritik. İşte tam da bu noktada dijital teknolojiler çok önemli bir rol oynuyor. Döngüsel ekonomiye geçişte, sürdürülebilir bir gelecek için çevreyi ön plana koyacak üretim şeklinin olması gerek, bunun için dijital dönüşümün etkisi kritik.”