Yasak Değil Denetleme Olmalı

6 Nisan 2021

PAGDER atık ithalatının yasaklanmasının plastik sektörüne zarar vereceğini, denetimlerin artırılması ile çöp ithalinin önlenebileceğini belirtiyor.

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, “Türkiye’ye ikincil plastik ham madde ithalatının yasak olduğu da göz önünde bulundurularak, Türkiye plastik sanayinin ikincil ham maddeye erişiminde tek yol olan atık ithalatında yasaklamadan ziyade denetlemenin arttırılması yoluna gidilmeli” açıklamasını yaptı.

Geri dönüştürülmüş ham maddeden üretilen ürünlere talebin hızla arttığının altını çizen Gülsün şunları dile getirdi: “Ülkemizin toplama ve ayrıştırma altyapısının yeterince gelişmiş olmaması sebebiyle atığımızın büyük bir kısmı geri dönüşüme uygun değil. Bu sebeple geri dönüşüm sektörü ithal ettiği atığı geri dönüştürerek Türk plastik sektörü için hayati öneme sahip ikincil ham madde haline getiriyor. Mevzuat gereği ülkemize ikincil ham madde ithalatının yasak olduğunu da göz önünde bulundurursak, geri dönüşüm sektörünün ham maddesi olan atığa erişiminin engellenmesi, Türk plastik sektörünün 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı AB pazarlarına ihracatının durması anlamına gelecektir.”