Yeni Delhi Kompost İle Çözüm Arıyor

28 Ocak 2022

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi, kokuşmuş çöp yığınları, tıkanmış kanalizasyonları ve bu atıklardan geçimini sağlayan bir atık toplama ordusuyla ünlüdür. 17,4 milyonu aşan nüfusuyla başkent, günde 8.000 ton çöp üretiyor.

Hintli uzmanlar, konutların mutfak ve bahçecilik de dahil olmak üzere biyolojik etkiyle parçalanabilen atıklarını yerel olarak işlemeleri durumunda Delhi’nin çöp sorununun önemli ölçüde azaltılabileceğini söylüyor. Dahası, biyolojik olarak parçalanabilen atıklardan para kazanılabilir. Delhi’nin atıklarının yüzde 40’ı biyolojik olarak parçalanabilir ve uygun şekilde işlenirse yüksek kaliteli gübreye dönüştürülebilir. Ancak işin püf noktası, biyolojik olarak parçalanabilen atıkların sıradan atıklarla karıştırılmamasını sağlamaktır. Uygulama, atıkların bertaraf edilmesi için araziye olan mevcut bağımlılığı önemli ölçüde azaltabilir. Biyobozunur atık ayrıştığında ve bir sera gazı olan metan gazı salınımı engellendiğinde çöplüklerden yayılan kokuyu bile halledecektir.

DELHI’NIN POTANSIYELI

Mutfak atıkları, ülkedeki evsel atıkların yüzde 50’sini oluşturuyor. Parklar gibi yeşil alanlar da zengin kompost üretimi için kullanılabilecek biyolojik olarak parçalanabilen atıklar üretir. Delhi Üniversitesi’nde merkezi olmayan bir kompost tesisi işleten Green Bandhu Çevre Çözümleri ve Hizmetleri’nin Kurucu Ortağı ve Teknik Başkanı Saurav Bardhan, “Kentsel yeşil alanların her hektarı, her gün yaklaşık 100 kilogram bahçe atığı üretiyor.” diyor. Böylece Delhi, genellikle sokak süpürücüleri tarafından ateşe verilen yaklaşık 1.100 ton bahçecilik atığı üretiyor. Bardhan, “İdeal olarak, kompostlama için en iyi karışımı yapmak için üç birim mutfak atığı bir birim bahçe atığı ile birlikte kullanılır.” diyor. Mani’ye göre, düzenli depolama alanlarına giden atıkların en az yüzde 40’ı kolayca kompostlanabilir. “Bu, normal ev ve bahçe atıklarına ek olarak otellerden çıkan büyük miktarda mutfak atığını da içerecek.” diye ekledi.