Gelecek Nesiller İçin Sağlıklı Çevre

20 Mayıs 2019

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Özcan Pektaş: “Çevre kirliliği sadece, çevreye duyarlı bir grup çevre gönüllüsünün ya da bir grup entelektüelin değil, bütün insanlığın sorunu.”

Ambalaj atığı, çevre kirliliği sorununun önemli bir kısmını oluşturuyor. Biz de bu önemli konuyu mercek altına almak, Türkiye’de neler yapıldığını ve alınması gereken önlemleri, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Genel Sekreteri Özcan Pektaş’a sorduk.

Çevre kirliliği açısından geldiğimiz nokta nedir?

Çevre kirliliği konusunun çevreye duyarlı bir grup çevre gönüllüsünün, bir grup entelektüelin sorunu değil, bütün insanlığın sorunu olduğu bilinmeli. Çevre sorunları küreseldir. Bir ülkenin gayreti, dünyayı temizlemeye yetmez. Bütün ülkelerin gayretine ihtiyaç vardır.

Sorumlu bütün insanlıksa, görev bütün insanlığındır. Dünyanın sorumsuzca kirletilmesi, kaynakların ölçüsüzce tüketilmesi; insan dışında dünyanın kirlenmesinde etkileri olmayan ama hayatlarını sürdürme, çeşitliliklerini koruma, üreme hakkı olan bitki ve hayvanları etkiler. Bu bilinçle havamızı, suyumuzu, toprağımızı korumalıyız.

Türk iş dünyasının tüketici ve çevreyi koruma konusuna yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin vakıf olarak yaklaşımınız nedir?

Tüketici hakları ve çevre koruma duyarlılığının gelişimini, AB ülkeleri ile kıyaslarsak, iş dünyamız gerilerde; ancak iş dünyamızın geçmişiyle kıyaslarsak ileridedir. Son on yıldır, özellikle pazarın küreselleşmesi ile iş dünyamızın çevreye olan duyarlılığının arttığını görüyoruz. Ürettiği malın güvenli ve sağlıklı olarak tüketiciye ulaşmasındaki gayret ve titizliğini izliyoruz. AB müzakere sürecinde iş dünyamız; AB müktesebatına uyum ve uygulama konusunda daha ileri adımlar atacaktır.

Vakıf olarak biliyoruz ki, AB müzakere sürecinde en çetrefilli ve maliyeti en yüksek konu tüketici hakları ve çevre politikalarıdır. Maliyeti yüksek çevre yatırımların teşvik tedbirleri ile desteklenmesi, ucuz finansman kaynakları yaratılması konusundaki görüşlerimizi, kamuoyu ile paylaşıp yetkililere ileteceğiz. Çevreye duyarsız kalan üreticilere karşı tüketici tepkisini ortaya koyacak etkinliklere destek olacağız. Sektör ve firmalar bazında yönetici ve çalışanlarına çevre duyarlılık konusunda vakıf uzmanları ile eğitimine katkıda bulunma, denetleme ve uyarma görevlerimizi yapacağız. Sivil toplum, özel sektör, kamu kurumları ve akademisyenlerimizle birlikte, uyum içinde çalışmak hedefimiz olacaktır.

Sıfır Atık Projesi ile ilgili söylemek istedikleriniz var mı?

Bu proje gerekli. Fakat sıfır atıktan önce alacağınız ürüne ihtiyacınız var mı bunu sorgulamanız gerekiyor. Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz, ihtiyacımız olmayan şeyleri almamamız, aldığımızı da sonuna kadar kullanmamız gerek. İsraf edilenin 4’te 1’i ile dünya genelinde 820 milyon aç insanı doyurma imkânı var. Lütfen bunu unutmayın.