Türkiye Çevre Ajansı Kuruldu

6 Nisan 2021

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile; ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansı kuruldu.

Çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik ilkelere; sıfır atığın yaygınlaştırılması, motorsuz ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve plastik içerikli ambalajların azaltılması ilkeleri de eklenecek.

Çevre Ajansı’nın kurulmasıyla çeşitli yeni düzenlemeler de hayata geçmiş olacak. Sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, geri kazanımı sağlanmak üzere Bakanlıktan çevre lisansı almış atık işleme tesislerine verebilecek.

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına, depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15-16 lira para cezası uygulanacak.

Elektrikli skuterlerden alınacak işgal harcı bedeli en az tarife üzerinden hesaplanacak.

Çevre izni ve lisansı olmayan faaliyetler, süre verilmeksizin durdurulacak.

Yetki belgesi almadan motor yağı değişimi yapan işletmelere 10 bin lira idari para cezası kesilecek.

Kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde, bisiklet ve elektrikli skuter kullanabilmek için 15 yaşını bitirmiş olmak gerekecek.

Otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında elektrikli skuter kullanılamayacak.

İl özel idareleri ve belediyeler; yaya yolu, bisiklet ile e-skuter yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapacak.

BAKAN KURUM: HAYIRLI OLSUN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Çevre Ajansı’nın kuruluşuna dair yasanın kabul edilmesi sonrası sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Kurum şunları söyledi: “Depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, “ceza ve ihalelerden yasaklama” hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak.

Ülkemizde ilk defa kurulan Çevre Ajansı ile dünyada yaygın olarak kullanılan ve atıkların toplanmasında etkin bir araç olan Depozito-İade Sistemi tek elden yönetilerek etkinliği artırılacak. Sistem, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğine katkıda bulunacak.

İlk etapta yoğun olarak kullanılan ve yıllık 20 milyar adedi aşan içecek ambalajlarında uygulanacak Depozito-İade Sistemi ile yüksek miktarda atık toplanacak. 3-4 yıl içinde %90 geri dönüşüme ulaşacak sistem ile yıllık 1 milyon tondan fazla ilave atığın oluşması önlenecek.

Sıfır Atık Hareketinin kapsamı daha da genişleyecek. Türkiye Çevre Ajansı; çevrenin korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmaya, sıfır atığın yaygınlaşmasına destek verecek.

Çevre ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla kanun kapsamında, bisiklet ve e-skuter kullanımı teşvik edilerek çevre dostu alternatif ulaşım araçlarının kullanımı için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Yeni düzenlemeye göre e-skuter kullanım yaşı 15 olacak.

Ekonomik değere sahip atık motor yağlarının sadece %10’u geri toplanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle artık motor yağı değişimi yapan yerlere “Yetki Belgesi” verilecek. Böylelikle satılan / değişen / geri dönüşüme iletilen yağlar etkin izlenecek. Toplama veriminde artış olacak.

Ürün ve hizmetlerin çevre dostu bir süreç izlediklerini gösteren Çevre Etiketi kullanımı Bakanlığın usul ve esaslarına göre gerçekleştirilecek. Sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda Sıfır Atık hareketine katkı sunacak Çevre Etiketi, gönüllülük esasına dayanacak.

Çevre kirliliğinin önlenmesinde caydırıcı etkiye sahip idari para cezalarının kapsamı genişletildi.

Sera gazlarının takibi, sıfır atık sistemlerinin kurulması, derelerden kum-çakıl alınması, e-ticarette poşet kullanımı gibi faaliyetlere ilk kez para cezası tanımlandı.

Denizleri kirleten deniz araçlarına verilen idari para cezalarında artışa gidildi. Yasa ile ayrıca bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak üzere yerel yönetimler sorumluluk alanlarında bisiklet ve e-skuter yolu, park ve şarj istasyonu yapacaklar.

Ambalaj atıklarının azaltılması için ücretlendirilen plastik poşet uygulaması kapsamında, plastik poşetlerin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak üretilmesi, elektronik ortamda satılması yasal sorumluluk kapsamına alınmıştır.

Yaşanabilir çevre vizyonumuza büyük katkılar sunacak tüm bu yasal düzenlemelerde başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”