SÜRDÜRÜLEBİLİR SIFIR ATIK PROJESİ

22 Mayıs 2020
Hacer İlhan Yiğit
Pazarlama-Satış Müdürü
MİMSAN GRUP

Sürdürülebilirlik, anlam olarak günümüzü, geleceği bozmadan yaşamaktır.

Enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün artması, bunun yanında fosil yakıtların sınırlı ve tükenecek olması, yenilenebilir enerji kaynaklarını önemli hale getirmiştir.

Dünya ülkeleri 1973 yılındaki petrol krizi ile başlayan petrol fiyatlarındaki büyük artış ile enerjide dışa bağımlılığın ne kadar sıkıntılı bir süreç olduğunu anlamışlardır. Ayrıca fosil yakıtların dünya iklimi ve çevre açısından zararları da gündeme gelince, alternatif yakıtlar gündeme gelmiştir. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Ekonomik olarak gelişmiş ülkeler 1979 yılı başlarında, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımını gündemlerine almışlardır.

Ülkemizde de 2005 yılı ortalarında Enerji Bakanlığı kanalıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullandırılmasına yönelik YEKDEM mekanizması oluşturulmuştur. Türkiye’nin atık üretim verilerine baktığımızda, yıllık yaklaşık 30 Milyon ton civarında bir şehir çöpü üretmekteyiz. Bu
rakamın 2023 yılında 35 milyon ton seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu hesaba göre kişi başı yaklaşık 400 kg yıllık çöp üretmekteyiz. Düzenli nüfus artışıyla paralel artmakta olan şehir çöpünün, geri dönüşüm dışında kalan kısmının termal bertaraf yöntemleriyle,
enerjiye çevrilmesi ülkemiz için çok acil bir çevresel gerekliliktir.
Bu konuda özellikle, Sn. Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi’nin ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Bu proje sayesinde atık probleminin ciddiyetini ve bu duruma atıktan enerji eldesi gibi sürdürülebilir yöntemlerle çözümler sunmanın gerekliliğini ortaya koymuştur.

Biz Mimsan olarak 2005 yılından itibaren atıktan enerji üzerine çalışmalarımıza başladık ve zirai atıklar, orman atıkları, arıtma çamuru ve şehir çöpü de dahil olmak üzere çeşitli atıkları kullanarak
toplamda yaklaşık 65MWe’lık kurulu gücünde atıktan enerji santralleri kurduk. 2020 YEKDEM’iyle birlikte kurulu gücümüzü 100MWe kapasitesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Şehir çöpünden enerji santrallerimizin birini Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığımız 4MWe Gazlaştırma/ Yakma
sistemimiz 2018 Ocak ayından itibaren çalışmaya başlamıştır. Benzer şekilde Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin şehir çöpünü bertaraf edecek 13MWe kapasiteli santralimiz bu sene devreye alınacaktır.

Atıktan enerji santrallerinin, özellikle de çöpten enerjinin, her zaman yatırımcıyı rahatlatacak bir teşvik mekanizmasına ihtiyacı vardır. Bu konuda YEK kanunu ve YEKDEM mekanizması oldukça faydalı bir rol üstlenip, birçok yatırımın önünü açmıştır. Ancak bu kanunun süresi 2020
Ekim ayında son bulacaktır. Bu konuda beklentimiz, özellikle şehir çöplerinde YEKDEM desteğinin Sıfır Atık amaçlarına uygun bir şekilde devam ettirilmesidir.

MİMSAN Grup’un Oltan Köleoğlu Emerji’ye anahtar teslimi olarak devreye aldığı 27MWe Afyon Eber Biyokütle Enerji Santrali