COMIECO: İTALYA ATIK KAĞIT GERİ KAZANIM SİSTEMİ

18 Temmuz 2019

Yazı: Kutay Ertul AGED Endüstriyel ve Dış İlişkiler Müdürü

Geri dönüşüm, döngüsel ekonomi sisteminin omurgasıdır ve İtalya kağıt sektörü bunun en iyi uygulama örneklerinden birisidir. Yurt içinde; hanelerden kaynağında ayrı toplanan ve sanayi/ticaret kaynaklarından toplanan kullanılmış kağıt ve karton, yeni ürünlerin üretilmesi için defalarca geri dönüştürülmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma amacıyla Avrupa Birliği tarafından 1994 yılında “Avrupa Ambalaj ve Atık Ambalaj Yönetmeliği” (94/62/EC) yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı; ticari teşebbüslerin, kamu otoritelerinin ve vatandaşların çevresel ve sosyal sorumluluklarının tanımlanmasıdır. 1997 yılında İtalyan yasalarına bu yönetmelik uyarlanmış ve 2006 yılında bazı tadilatlar yapılarak son halini almıştır. Dolayısıyla İtalya’da Ekim 1997 tarihi ambalaj atık yönetimi için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihte, Avrupa mevzuatında belirlenen geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerine ulaşmak amacıyla, İtalya CONAI’yi, yani Ulusal Ambalaj Konsorsiyumunu kurmuş ve ambalaj piyasaya süren ve ambalaj üreticilerin yükümlülüklerini yerine getirme konusunda görevlendirilmiştir. Konsorsiyuma 900.000’den fazla şirket katılmıştır. Kar amacı gütmeyen bu kuruluşun görevi; ambalajın geri kazanılması veya geri dönüştürülmesi ile yasalar tarafından belirlenen geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerinin gerçekleştirilmesidir. Bu sistemde, her malzeme için bir tane olmak üzere (çelik, alüminyum, kağıt, ahşap, plastik ve cam) Malzeme Konsorsiyumu’ları kurulmuştur ve bu malzemelerin yönetimi bu yapılara verilmiştir. Burada önemli olan, bu alt konsorsiyumların hem malzeme geri dönüşümünü desteklemesi, hem de malzemenin sahibi olarak atıkların ticaretini de yapmasıdır. İtalya’da 2017 yılında piyasaya sürülen ambalaj miktarı 4,9 milyon ton oldu ve bu tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu sektör, diğer pek çok sektör gibi 2008 ile 2009 arasındaki arka arkaya iki yıllık dönemde ortaya çıkan ekonomik krizin etkilerinden zarar gördü ve tüketime sunulan malzeme miktarı bu yıllarda yüzde 10 oranında düştü. Yine de bunun ardından sektör çok hızlı toparlandı ve birkaç yıl içinde kriz öncesi rakamlara döndü. Özellikle 2014 yılından bu yana ortalama yıllık yüzde 3-4 büyüme elde edildi.

Döngüsel ekonomi DNA’mızda var;

Geri dönüşüm, döngüsel ekonomi sisteminin omurgasıdır ve İtalya kağıt sektörü bunun en iyi uygulama örneklerinden birisidir. Yurt içinde; hanelerden kaynağında ayrı toplanan ve sanayi/ticaret kaynaklarından toplanan kullanılmış kağıt ve karton, yeni ürünlerin üretilmesi için defalarca geri dönüştürülmektedir. Bu sektörde verimi yakalamak İtalya Kağıt Malzeme Konsorsiyumu olan Comieco’nun ana hedeflerinden biri olmuş ve çalışmaları, kağıt ambalaj atığını kanunlarda belirtilen geri dönüşüm hedefine erkenden ve başarıyla ulaşacak şekilde yönetmesini sağlamıştır. (yüzde 80 geri dönüşüm ve yüzde 90 geri kazanım). İtalya kağıt sektörünün döngüselliğine en büyük katkıyı ambalaj sektörü sağlıyor. 2017 yılında ülke çapındaki üretim süreçlerinde 5 milyon ton kağıt hamuru kullanıldı ve bunun yüzde 92’sinden (4.6 milyon ton) fazlası ambalaj sektöründe Geri dönüşüm, döngüsel ekonomi sisteminin omurgasıdır ve İtalya kağıt sektörü bunun en iyi uygulama örneklerinden birisidir. Yurt içinde; hanelerden kaynağında ayrı toplanan ve sanayi/ticaret kaynaklarından toplanan kullanılmış kağıt ve karton, yeni ürünlerin üretilmesi için defalarca geri dönüştürülmektedir.

Bu sektörde verimi yakalamak İtalya Kağıt Malzeme Konsorsiyumu olan Comieco’nun ana hedeflerinden biri olmuş ve çalışmaları, kağıt ambalaj atığını kanunlarda belirtilen geri dönüşüm hedefine erkenden ve başarıyla ulaşacak şekilde yönetmesini sağlamıştır. (yüzde 80 geri dönüşüm ve yüzde 90 geri kazanım)

İtalya kağıt sektörünün döngüselliğine en büyük katkıyı ambalaj sektörü sağlıyor. 2017 yılında ülke çapındaki üretim süreçlerinde 5 milyon ton kağıt hamuru kullanıldı ve bunun yüzde 92’sinden (4.6 milyon ton) fazlası ambalaj sektöründe kullanıldı. Mayıs 2018’de İtalya’da onaylanan Ambalaj Yönetmeliği’nin gerektirdiği yeni geri dönüşüm hedeflerine göre tüm ambalaj malzemeleri arasında en yüksek hedef kağıt için konuldu: ancak bu durum hiçbir sorun teşkil etmedi ve 2025 yılına yönelik hedefe (yüzde 75) şimdiden ulaşıldı. Hatta bu hedef geçildi, ancak 2030 hedefine (yüzde 85) ulaşmak için biraz daha zaman gerekmekte.

Sektörde araştırmaların desteklenmesi ve rekabetçiliğin teşvik edilmesi;

Comieco, yeni kaynaklar kullanarak konsorsiyum şirketlerini desteklemeye yönelik faaliyetlerini pekiştirdi. đƫ 2015 yılında Comieco, bir ham madde olarak geri dönüştürülmüş kağıdın kullanılmasına yönelik temel bir parametre olan kalite kontrolünde kullanılan teknolojik cihazların satın alınmasına yönelik geri ödemesiz finansman sağlanması için kağıt fabrikalarına ve konsorsiyum platformlarına yönelik bir proje başlattı. Comeico’nun 1 milyon Euro yatırımla gerçekleştirdiği teknolojik kalkınmaya yönelik benzeri görülmemiş bu yatırıma “Lif Kontrolcüsü” operasyonu adı verildi. đƫ Comieco konsorsiyumu, şirketlerin ve geliştiricilerin yeni nesil kağıt ambalajlarına doğru gelişme kaydetmesine yardımcı olabilmek amacıyla yenilikleri hızlandırmayı hedefleyen “Comieco Fabrikası” projesini başlattı. Bu yeni projede Comieco tarafından uygulamaya koyulan mekanizmalardan birinin adı “Buluş İlanı”. Bu mekanizma yoluyla olumlu bir çevresel etki sağlayan kağıt ambalaj çözümleri ve uygulamalarına ilişkin endüstriyel mülkiyeti, patentleri ve tescilleri korumak için kaynak harcayan tüm şahıslar ödüllendirilmekte.

Derginin bu edisyonu ve yıllık abonelik için lütfen linki tıklayınız:https://geridonusumekonomisi.com.tr/abonelik-formu