‘İŞ DÜNYASI PLASTİK GİRİŞİMİ’ KURULDU

9 Mart 2020

Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD, plastik kirliliği ile mücadeleyi bir adım öteye taşıyarak “İş Dünyası Plastik Girişimi”ni kurdu. Girişimin çağrısına cevap vererek çözümün parçası olmak isteyen şirketler 2021 yılına kadar plastik taahhütlerini belirleyeceklerini açıkladılar.

İş Dünyası Plastik Girişimi kapsamında, 26 şirket 2021 yılına kadar plastik taahhütlerini açıklayarak çözümün parçası olacağını belirtti. Girişim, özel sektör kuruluşlarının plastiğe yönelik taahhüt oluşturmalarını teşvik etmek, mevcut taahhütlerini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda bir araya getirmek ve şeffaf bir şekilde yıllık olarak raporlanmasını sağlamak üzere ortaya çıktı.

Girişim, plastik konusunu kamuoyu ve paydaşların gündemine getirecek ve çözüme yönelik savunuculuk çalışmaları yürütecek; girişimde yer alan şirketlerin plastik taahhütlerini düzenli olarak gözden geçirecek, kaydedilen ilerlemeyi her yıl kamuoyu ile paylaşacak; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ışığında, küresel ve ulusal sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile birlikte çalışacak, şirketlerin çalışmalarını destekleyecek araçlar geliştirecek ve iyi uygulamalar yaygınlaştırılacak.

Girişim, Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD tarafından oluşturulmuş bir işbirliği. Taahhütlerini girişim çatısı altında kamuoyu ile paylaşan özel sektör kuruluşları gönüllülük esası ile ilerlemelerini yıllık olarak raporlayacak.

Girişim kapsamında özel sektör kuruluşları konunun çözümüne yönelik büyük resmin içinde yer alma fırsatı bulacak. Küresel ve ulusal savunuculuk çalışmalarının içinde rol alacak, uluslararası ve ulusal uzman ağına ulaşacak. Hayata geçirdikleri iyi uygulamaların yaygınlaşması için Girişim’in bağlantıda olduğu ağlardan yararlanacak.

İŞ DÜNYASI PLASTİK GİRİŞİMİNE DAHİL ŞİRKETLER

Akkök Holdi̇ng ,Anadolu Efes,Anadolu Grubu,Coca Cola İçecek,Deloıtte,Eli̇f Plasti̇k,Eczacıbaşı Holdi̇ng,Garanti̇ Bbva,Ic Holdi̇ng,Ki̇bar Holdi̇ng,Koç Holdi̇ng,Lav,Li̇mak Holdi̇ng,Mi̇gros Grubu,Nestle Waters Türki̇ye,Organi̇k Ki̇mya,Pepsi̇co,P&G,Sabancı Holdi̇ng,Sunar Np,Sütaş,Unılever,Wpp,Yaşar Holdi̇ng,Yıldız Holdi̇ng,Zorlu Holdi̇ng.