PLASTİK İHRACATINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

22 Mayıs 2020

ABD’nin hurda plastik ihracat miktarı son birkaç yılda sürekli olarak gözle
görünür bir şekilde azalmaya devam ederek, 2019 yılında 2002’den bu yana
en düşük değerine geriledi.

ABD, 2019 yılında 1.46 milyar pound hurda plastik ihraç etti. Bu rakam
bir önceki yıl gerçekleşen 2.37 milyar poundluk ihracat rakamı ile kıyaslandığında % 38 düşüş olduğu görülür. 2018 ihracatı 2017’deki 3,68 milyar pound’luk ihracat rakamına kıyasla düşmüştür.

Bu durum, 2017’den 2019’a kadar ABD’nin geri dönüştürülmüş plastik ihracatının %60’ın biraz üzerinde düştüğü anlamına gelmektedir. 2019’da ihracatta meydana gelensöz konusu düşüş, özellikle Malezya (2018’de 450 milyon Pound’dan 2019’da133 milyon pounda düşmüştür), Tayland (236 milyon Pound’dan 60 milyonpounda düşmüştür) ve Hindistan (294 milyon pounddan 188 milyon pounda düşmüştür) olmak üzere Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerine yönelik ihracattaki büyük düşüşten kaynaklanmıştır.